newsroom


Szent Korona Országáért alapítvány a facebook-on!
Az összes RSS hírforrás
Dr. Varga Tibor honlapja  |  Bejelentkezés  | Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás
Szent Korona Szabadegyetem

> vissza a FŐOLDALra
.
Magyar műveltség szak:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
Oktatók


Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
• Oktatók 
Könyvtár
SzentkoronaTV - YouTube
VIDEÓK

dr_vrga_tibor_videok.png
Könyvajánló

ArchiRegnum Könyvkiadó

által kiadott könyvek :

VARGA TIBOR: 

EGY ELVESZETT KIRÁLY NYOMÁBAN – Nimród, Vérszerződés, Boldogasszony

bort_eleje.png

hts_bort.png

teljes_bort_msolat.png

___________________________________________

KIRÁLY JÁNOS :  
A KIRÁLY-KORONÁZÁS EREDETE,

EGYHÁZI KIFEJLŐDÉSE ÉS ORDÓBELI KIALAKULÁSA
 

kpernyfot_2021-12-06_-_17.17.19.png    kpernyfot_2021-12-06_-_17.17.56.png

______________________________________________

VARGA TIBOR : LÁNDZSA és BÁRD - SZENT LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE 

Versek Szent Lászlóról zenei CD melléklettel : VálaszÚt zenekar

Zene : Szebelédi Zsolt (P. Mobil dobosa)

Szöveg :Dr. Varga Tibor

Videóklip : ITT
001_bort_eleje_ldzsa.jpg  

bort_hta-nyomdai.png

  • Varga Tibor: Magyarország angyali, apostoli Szent Koronája - A SZENT KORONA

20160909_konyv_eleje_k.jpg20160909_konyv_hata_k.jpg

20160909_konyv_hata2_k.jpg

20160909_konyv_hata3_k.jpg

 


 

Kálmány Lajos : BOLDOGASSZONY ősvallásunk istenasszonya

bort_-_eleje-02.jpg   bort_-_hta_-_02.jpg

Varga Tibor : A szívbe írt igazség - a szkíta és hun jog alapjai

201412_vt_konyv_k.jpg

___________________________________

apostoli_korona_k.jpg„...Apostolinak még bölcsebb írók nevezik a Koronát, minthogy a szent hit isteni rendjének tizenkét articulusban kifejezett hitvallását fogja össze, amelyet a tizenkét apostol fogalmazott meg, akiket ez aranykorona köröskörül magán hordoz, továbbá az ékkövek természetes ragyogásával megjelenít.


Ám háromszor vagy négyszer értékesebb, szentebb és tisztább az aranynál, hiszen a szent apostolok színarany szívét és száját, valamint égi kézzel kialakított képmását mutatja...”

Jubileumi csokor. „A fölséges Istennek jubileumi csokor a hatalmas és boldog Magyar Királyság Szent Koronájának eredetéről, bolyongásáról, továbbá vegyes koszorú Magyarország új királyának boldog ésméltó megkoronázására, amelyet Berger Illés magyar királyi historiográfus font egybe 1608-ban...”
(Varga Tibor)


A KÖNYV TARTALOM JEGYZÉKE:
    Előszó az emberi világból
    Szent Péter és Szent Pál a Szent Koronán
    Kereszt és köldök
    A Pantokrátor - képek
    Az Istenanya képmása
    Közjáték a zománcképek cseréjével
    A Szentlélek
    Néhány gondolat Szent Jakab és Szent János apostol emlékezetéről
    Szent Bertalan és Szent Tamás apostolok zománcképeinek értelmezési lehetőségei
    Üzenet a Szent Korona abroncsán
    Beavatás Szent Lászlóval
    Felhasznált irodalom
    Képek jegyzéke


„Nem Mani, nem Tengri, nem különböző homályos létező vagy nem létező vallások kódja a Szent Korona, hanem az élő Isten üzenete. Ennek közvetítésére vállalkozik ez a kis könyv - alázattal. A keresztény hagyományok és a történelemből ismert teológiai ismeretek alapján igyekszik megfejteni az Apostoli Korona rejtélyét.”

_____________________________________________________________

sztk_engesztelese.jpg

Részlet Dr. Varga Tibor:
A Szent Korona engesztelése 1440-1464. avagy
"Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját"
című könyvéből.


(letölthető részlet pdf.pngPDF formátumban ide kattintva)


sztkmiszteriuma_k.jpgDr. Varga Tibor
Ima Ellenségeinkért
A Szent Korona Misztériuma

Csak szöveggel - (698.98 kb) letölthető pdf_16.pngPDF formátumban ide kattintva


angyaladta_kiskep_mk.jpgDr. Varga Tibor
Angyal adta korona
Tanulmányok a Szent Koronáról
A Szent Korona Evangéliuma III.

A hagyomány szerint Krisztus születése után 1030-at írtak. A német császár tengernyi népességgel indult Boldogasszony országa ellen. Annyi volt a német katona, mint a fűszál a Lajta rétségein. Szent István király lovagokkal, vitézekkel, püspökökkel és papokkal együtt, kik elkísérték a csatába, nem tette ki a tizedrészét sem az ellenségnek. A Lajta partján, az ország határszélén találkoztak össze a seregek. A magyar vezérek mielőtt a csatára sor került volna tanácskozásra gyűltek össze. Egyszer csak azt vették észre, hogy a király nincsen közöttük...

Keresték, kutatták, de nem találták sehol. Már az egész tábor érte kiáltozott, amikor az egyik vitéz meglátta a nyitott ajtón keresztül, hogy Szent István a közelben lévő Szent Anna-kápolnában térdre borulva buzgón imádkozik. A vitézek is leszállottak a lovukról és térdre hullott az egész sereg.
És amint így elcsendesedtek a legmélyebb imádságban, a kápolna fölött nagy fényesség támadt, és a vezérek meg a főpapok látták, hogy két fehér angyal lebeg a kápolna fölött és tartják kezükben a magyar Szent Koronát. Úgy fénylett, úgy vakított, mint maga a fölkelő nap. Az isteni jel után az ütközetben a magyarok győzedelmeskedtek.

Erről a csodálatos Szent Koronáról lesz szó a következő tanulmányban. A felfoghatatlant nem kívánja ez az értekezés megmagyarázni. Így a teljesség igénye nélkül néhány eredmény, meglátás tárgyalására szorítkozik csak munkánk. Vizsgálódásunk csak az egyértelműen nyilvánvaló tényekre terjedhet ki. Keresztény értelmezéssel közelít nemzeti ereklyénkhez, nem vitatva, hogy ősi tudás emlékét is megtestesíti a Szent Koronánk.
Isten áldása kísérje utunk!

Varga Tibor
thumb_angyaladtakorona_vargatibor_k.jpgA tartalomból:
- A magyar uralkodóavatási szertartás ismertetésének rövid foglalata
- A Szent Korona néhány jellemzőjének ismertetője
- A Szent Korona vallása
- Mikor készül a Szent Korona?
- Kezdet és vég az angyali koronán
- Istenlátás
- A megvilágosodás pillanata
- A szív imája, avagy a Jézus ima_____________________________________


Az oldal képei - Hírek képeiDR. BAKAY KORNÉL 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL MEGJELENT KÖNYV
Szerkesztette: B. Perjés Judit és Varga Tibor

Érdeklődni lehet: dr. Varga Tibornál
Tel.: 06-30-389-3091
E-mail: level @ szentkoronaorszaga .hu
Az oldal képei - Hírek képei

DR. BAKAY KORNÉL 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL MEGJELENT DVD
A könyvvel együtt és külön is megvásárolható.

A könyvben megjelent a SZENT KORONA SZABADEGYETEM két hallgatójának tanulmánya is. Csiki István és Sokhegyi Imre írása elolvasható az EGYETEMI ÚJSÁG menüpontnál!Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a Szent Korona Országáért Alapítvány tulajdonát képezik.© 2006 - 2024
Szent Korona Országáért Alapítvány