newsroom


Szent Korona Országáért alapítvány a facebook-on!
Az összes RSS hírforrás
Dr. Varga Tibor honlapja  |  Bejelentkezés  | Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás

Főoldal  |  Szabadegyetemi előadások | Nemzeti média szak munkái | Könyvtár | Könyvajánló | Előadó - Oktató ajánló | Kapcsolat

 Magyar műveltség szak Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés
Nemzeti média szak
A Szent Korona Szabadegytem Facebook-os oldalaTudnivalókTudnivalók• Tudnivalók
TantervTanterv• Tanterv
JelentkezésJelentkezés• Jelentkezés
OktatókOktatók   

Oktatóink tanulmányai   |  Hallgatóink dolgozatai  |  Írások, versek  Fotók   |  Videók
Szent Korona Szabadegyetem

> vissza a FŐOLDALra
.
Magyar műveltség szak:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
Oktatók


Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
• Oktatók 
Könyvtár
SzentkoronaTV - YouTube
VIDEÓK

dr_vrga_tibor_videok.png
Magyar műveltség szak - Oktatók

SZENT KORONA SZABADEGYETEMEN

Alapítva 2008.- alapító : Dr. Varga Tibor


MAGYAR MŰVELTSÉG SZAK

Mindenki jelentkezhet, nem kell semmilyen végzettség!

A Szent Korona Szabadegyetem 2008 évi megalapítása óta sok neves, hiteles oktató tartott már előadást
a Szabadegyetemen és rendezvényeinken.
 

HÍRLEVÉL - feliratkozás  
a honlap főolalának jobb oldalán : ITT


  * Oktatók, akik minden alkalommal tartanak órát a Magyar Műveltség Szakon - az egész képzés során - az alábbi témakörökkel:
  • Dr. BAKAY KORNÉL - a pedagógus-továbbképzés állandó oktatója : Őstörténetünk és történelmi hagyományaink
  • Dr. VARGA TIBOR - a pedagógus-továbbképzés állandó oktatója : 
    • Vallástörténeti és jogi hagyományaink népünk életében
    • Évköri hagyományaink, ünnepeink
Egyéb más témakörök a XX. századig 
  • Dr. HIDÁN CSABA - a Magyar Műveltség Szak állandó oktatója
Hadtörténet, történelem (szkítáktól a XX. századig, magyar mitológia, székelyek, románok eredete, betyárok, stb.
  
* Oktatók, akik nem minden alkalommal, de többször is tartanak órát a Magyar Műveltség Szakon - az egész képzés során - az alábbi témakörökkel:
  • Dr. ANDRÁSFALVY BERTALAN - a pedagógus-továbbképzés állandó oktatója : Magyar néprajz, néphagyomány és néptörténet ismerete – akkreditált tantárgy
  • Dr. EŐRY AJÁNDOK - a pedagógus-továbbképzés állandó oktatója : Keleti gyökerű, népi orvoslási hagyományaink megismerése - akkreditált tantárgy
  • ZSOLNAI GÁBOR - a pedagógus-továbbképzés állandó oktatója : Harcművészeti hagyományaink történelmünkben - akkreditált tantárgy
  
* Oktatók (a teljesség igénye nélkül), akik eddig tartottak órát a Szent Korona Szabadegyetemen és az általa szervezett rendezvényeiken-
Közülük sokan fognak továbbiakban is előadást tartani nálunk, van aki többször is !

A hallgatók is alakíthatják ezt javaslataikkal!

De sok új oktató is lesz, új kutatási témákkal is!

Dr. Aradi Éva - Keletkutató - Indoszkíták, kusánok, szakák, heftaliták, stb.

Balczó András -Magyarság, hit, stb.

Baráz Csaba - Szakrális földrajz pilis, bükk, kaptárkövek, Szent hegyek: Ararát, stb

Dr. Bárdi László - Keletkutató - Keleti gyökereink, Tibet, Nepál, Kína, stb.

P. Bátor Botond Pálosok

Dr. Bakos Batu Kereszténység és magyarság.

Dr. Béres Judit – A magyarság genetikája

Bernád Ilona - Népi gyógyászat

Csomor Lajos – A Szent Korona

Dr. Csókay András – Tudomány és hit

Dr. Czeglédi Katalin – Szakrális nyelvészet

Czippán István – Rovásírás

Eőry Emese - Keleti gyökerű, népi orvoslás

Erdélyi Zsuzsanna – Archaikus imádságok

Dr. Farkasinszky Tibor – Avarok

Fenyvesi László – Természetismeret Gazdálkodási hagyományaink. A méhek, stb.

'Füvesember' Szabó Gyuri bácsi - Népi gyógyászat, gyógyítás gyógynövényekkel.

Gál Péter József - Néprajz -Attila mondák, stb.

Harangozó Imre - Néprajz - archaikus imák

Hegedűs Lóránt (Ifj.) - Vallástörténet

P. Hesz Attila - Pálosok

Dr. Hetesi Zsolt – Fenntartható fejlődés

Juhász Zoltán - A zene ősnyelve

Kristóf Zoltán – A hunok genetikája.

Kocsis István  - Szent Korona tan

Dr. Kruppa Tamás - Vallásfilozófia

Dr. Lengyel Ágnes – Néprajz - parasztélet rendje

Dr. Limbacher Gábor - Népi vallásosság

Dr. Molnár Géza - Ártéri vízgazdálkodás

Molnár V. József - Magyar hagyomány

Dr. Nagymihályi Géza - Vallás és művészet

Dr. Németh Pál -  Vallástörténet -Iszlám

Novák Richárd - Csillagképek, csillagászat

Dr. Raffay Ernő - A szabadkőművesség, Trianon

Szakács Attila - Nyelvészet. rovásírás

Dr. Strausz Péter - Hadtörténet

Tamási József - A Torinói Lepel

Dr. Tábori László - Keletkutató -Pártusok, hunok, Zarathustra, stb.

Dr.Tanka Endre – Földtulajdon

Tóth Krisztina - Gyógy- és fűszernövények. Kristályok, stb.

Dr. Tóth Zoltán József - Magyar államtan

Ütő Endre - Művészettörténet

Dr. Ütő István - Egészségtan

Dr. Váralljai - Csocsán Jenő - Janus Pannonius

Dr. Vass Csaba - Szakrális társadalom

Virágh Júlia - Íriszdiagnosztika

Dr. Zachar Péter - Hadtörténet

Dr. Zachar József - Hadtörténet az Árpád-kortól a XX. századig

Állandó oktatója volt a szabadegyetemnek.