newsroom


Szent Korona Országáért alapítvány a facebook-on!
Az összes RSS hírforrás
Dr. Varga Tibor honlapja  |  Bejelentkezés  | Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás
Szent Korona Szabadegyetem

> vissza a FŐOLDALra
.
Magyar műveltség szak:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
Oktatók


Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
• Oktatók 
Könyvtár
SzentkoronaTV - YouTube
VIDEÓK

dr_vrga_tibor_videok.png
Alapítvány

A Szent Korona Országáért Alapítvány céljai

sztkor_alapitvany_logo.pngTudományos tevékenység, kutatás: jogtudományi tevékenység, történeti magyar jogintézmények vizsgálata, a magyar hagyománykincs kutatása, különös tekintettel a Szent Korona tanára és misztériumára.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: a tudományos eredmények széleskörű ismertetése írott és elektronikus formában (könyvkiadás, internetes tartalom készítése), különös tekintettel az egyetemi oktatásra és felnőttképzésre.

Kulturális tevékenység: előadások, előadássorozatok szervezése.

Kulturális örökség megóvása: a magyar hagyománykincs védelme, a Szent Korona közjogi és szélesebb értelemben vett társadalmi szerepének tudatosítása.
Szent Korona Országáért Alapítvány
(Pest Megyei Bíróság AM. 2337.)

Adószám: 18699014-1-13

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADOMÁNYÁVAL AZ ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁT!
Magyarországról történő befizetés bankszámlaszáma:
MKB 10300002-20172042-00003285
...
Külföldről történő befizetés bankszámlaszáma:
IBAN: HU0510300002-20172042-00003285
SWIFT: MKKBHUHB


Cím: 2083 Solymár Ásvány u. 7041/7. hrsz.
Mobil: 00 36 30 533 4410

> IDE KATTINTVA olvashat az alapítványunkról! <


SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány minden tagja - beleértve az alapítókat is - mindenféle ellenszolgáltatás nélkül dolgozik a célok elérése érdekében!

Az Alapítvány számára az évi 1% SZJA utalható.

Adószám: 18699014-1-13


HA ÚGY ÉRZI, HOGY ÉRTÉKRENDÜNK, CÉLJAINK KÖZÖSEK KÉRJÜK TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT!

__________________________________________________________________________________

Tevékenységünk megtekinthető honlapunkon: 
www.szentkoronaorszaga.hu

Célunk a magyar hagyománykincs kutatása, őseink tudásának megőrzése, továbbadása. Évente nagyon sok ingyenes programot szervezünk az egész országban.

Ezek közül kiemelkedően fontos:

  • a Szent Korona Konferencia, amelyet 2006 óta minden évben december 27-28-29.-én kerül megrendezésre, nagyon sok neves előadóval, koncerttel, gyerek és felnótt foglalkozással és egyéb programmokkal. Mind a három nap ingyenes!

  • a Szent Korona Szabadegyetem (2008) neves oktatókkal, két szakkal : 

Magyar Műveltség Szak és a ' Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében ' címmel évente induló akkreditált pedagógus-továbbképzés. Itt 12o pontot lehet szerezni, de hamarosan indul 60, illettve 30 órás továbbképzés is.

  • Szent Korona Tábor családi program 13 előadással, 15 egyéb programmal, külön felnőtt és gyerek programmokkal.

  • ArchiRegnum Könyvkiadó, melyet az alapítvány működtet. Célja ma élő kutatók írásainak és rég elfelejtett könyveknek megjelentetése.

Megjelent könyveink itt megtekinthetők http://www.szentkoronaorszaga.hu/hun/page.php?16 
és kaphatók internetes könyváruházakban pl. Bookline, Libri, Kairosz, Püski, stb.

 „HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK!”

Amikor megöregedett a szent király, a hatalomra vágyó gonosz elhatározta, hogy elpusztítja királyságát. Kételyt csepegtetett alattvalói szívébe, akik súgni-búgni kezdtek Szent István vénségéről, az uralkodásra való alkalmatlanságáról. Végül elhatározták, az öreg királynak meg kell halnia. Felbéreltek egy orgyilkost, hogy egy sötét éjjelen ölje meg őt, vágja el a torkát. Az alkalmas időben a merénylő csupasz kardot rejtve köpenye alá, a homály leple alatt behatolt az uralkodó hálószobájába. Ám, ahogy a király ágyához lépett, riadtan hullott ki kezéből pengéje. Szent István álmában felkiáltott: „Ha Isten velem, akkor ki ellenem!” A földhöz ütődő, megpendült fegyver zajára felébredt uralkodó, azonnal tudta mi történt. A bűnös szorongva vallotta meg ördögi tervét és térdre esve kegyelemért könyörgött. A szent király a bocsánatért esdeklőt el nem kergette, gonosz tettét gondtalanul elejtette.

A fenti legendát sokáig őrizte a nép a szívében. Legutóbbi változatát Gelencén jegyezték fel. A merénylet történetét írásban megörökítette Szent István király kis legendája és a Hartvik püspöknek tulajdonított legenda is. Azonban arról a különös okról, amely miatt a merénylő az alvó király mellett elejtette fegyverét egyikük sem tudott. „Égi ösztönzésről” beszéltek mindketten. A bűvös erejű Igére, csak a magyar nép hagyománya emlékezett. Belevésődött a lelkébe, benne lüktetett a szívében. Ősi tudásként örökítették tovább, végtelen egységbe fűzve az elhunytakat és a születendőket. A Szent Korona országában így éltek az örök időben.

Még hatszáz év múlva is tudtak a mágikus erejű mondatról. Az 1629. év egyik bágyadt őszi napján haldoklott Bethlen Gábor, a református nagyfejedelem. Beszélni már nem tudott, ezért tollat és papírt kért, hogy leírja utolsó üzenetét. A következő gondolatokat jegyezte le: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Katolikus szent királyunk misztikus alakját idézve lépett be az öröklét kapuján, eggyé válva ősével, az ősök ösvényén haladt a mennyek országába. A többes számba helyezett mágikus mondat az örök, végtelen összetartozás megnyilvánulása volt, mely a Szent Korona királyságát a lét határán túl is összefűzte. Az igaz fejedelem a tovább élő magyarságnak még egy bíztató üzenetet küldött a halál kapujából: „Senki nincsen, bizonyára senki nincsen!” Azután meghalt.

Íme, a titokzatos bizonyság a túlsó világból, mely népünknek örök boldogságot ígér! Csak Istent és a Szent Korona hagyományát el ne hagyjuk!

Volt egyszer egy királyság, amelynek közepén az Isten lakott. Jelenléte annyira áthatotta az ott élő emberek szívét, hogy még a földjük megjelölésére is az Úr nevét használták. Úr, „uruszág”, ország mondogatták királyságukról. Uradalmakról beszéltek, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. Benne volt az Isten lelke a föld erejében, a nap sugarában és a szél zúgásában. A Teremtés, a mindenség koronája volt ez a királyság, Isten országa, a világ nyolcadik csodája. A Mindenhatónak, a földnek és a népnek az egységét pedig, az égből alászállott Szent Korona pecsételte meg. Az itt élő emberek annyira szerették az összetartozás égi jelét, hogy végül egylényegűvé váltak vele. Bennük, általuk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő alattvalónak a szívében ott ragyogott. Ez volt az egyetlen fénylő tökéletesség, mely összefűzte mindazokat, akik valaha ebben a királyságban éltek. Az élő és a holt összetartozott, mert a Szent Korona királysága nem szűnt meg a halállal. Ez az evangéliumra épült ország, jelként lebegett ég és föld között. A világ más birodalmai úgy is nevezték: Archiregnum, azaz „őskirályság”, „főkirályság”, „minta királyság”. Ebben a hazában az országos tisztségek viselésért nem járt fizetség, mert a szolgálat maga volt a dicsőség. A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy senki ne térjen el az örök rendtől. A mércét, mellyel a szent király megvalósította a Mindenható tervét, Fehérváron őrizték örök emlékeztetőül, hogy sose felejtsék el, mindenki azonos az Ítélő előtt. Az emberek a szerződéseiket az Isten papjai és szerzetesei előtt kötötték, mert vallási szertartás volt minden egyezség. A szerződésszegés pedig a Teremtő megsértését jelentette. Az igazság szeretete igazgatta ezt az országot, mert az igazságérzet nem más, mint Isten szeretete. Ez az ősi, égi eredetű királyság valaha a magyar haza volt! Isten és a Szent Korona nevében teremtsük újjá!

dr. Varga Tibor


___________________________________________________

2023. BESZÁMOLÓ :


2023.beszmol_1.png 2023.beszmol_2.png

2023.beszmol_3.png


2022. BESZÁMOLÓ


Az első képre kattintva is megtekinthető, illetve ezen a linken: 

https://adjukossze.hu/upload/organizations/7332/9e83bea6099da021982507e435d487ac.pdf

 

2021_beszmol_1.png 2021_beszmol_2-3.png 2021_beszmol_4-5.png 2021_beszmol_6-7.png 2021_beszmol_8-9.png 2021_beszmol_10-11.png
 14koz_1.png 14koz_2.png

15koz_1.png  15koz_2.png


A 2021-es és az előző évek beszámolói megtekinthetők : 

illetve a 

 https://adjukossze.hu/upload/organizations/7332/9e83bea6099da021982507e435d487ac.pdf

2021._beszmol.png     

https://adjukossze.hu/upload/organizations/7332/1cb5586402a1138587a6d628ccfe7a5d.pdf

 2020_beszmol.png

https://adjukossze.hu/upload/organizations/7332/789c9f662c0b67556923e2e33e76a8c0.pdf


 2019_beszmol.png   


 

Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a Szent Korona Országáért Alapítvány tulajdonát képezik.© 2006 - 2024
Szent Korona Országáért Alapítvány