newsroom


Szent Korona Országáért alapítvány a facebook-on!
Az összes RSS hírforrás
Dr. Varga Tibor honlapja  |  Bejelentkezés  | Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás
Szent Korona Szabadegyetem

> vissza a FŐOLDALra
.
Magyar műveltség szak:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
Oktatók


Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
• Oktatók 
Könyvtár
SzentkoronaTV - YouTube
VIDEÓK

dr_vrga_tibor_videok.png
Alapítvány

A Szent Korona Országáért Alapítvány céljai

sztkor_alapitvany_logo.pngTudományos tevékenység, kutatás: jogtudományi tevékenység, történeti magyar jogintézmények vizsgálata, a magyar hagyománykincs kutatása, különös tekintettel a Szent Korona tanára és misztériumára.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: a tudományos eredmények széleskörű ismertetése írott és elektronikus formában (könyvkiadás, internetes tartalom készítése), különös tekintettel az egyetemi oktatásra és felnőttképzésre.

Kulturális tevékenység: előadások, előadássorozatok szervezése.

Kulturális örökség megóvása: a magyar hagyománykincs védelme, a Szent Korona közjogi és szélesebb értelemben vett társadalmi szerepének tudatosítása.
Szent Korona Országáért Alapítvány
(Pest Megyei Bíróság AM. 2337.)

Adószám: 18699014-1-13

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADOMÁNYÁVAL AZ ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁT!
Magyarországról történő befizetés bankszámlaszáma:
MKB 10300002-20172042-00003285
...
Külföldről történő befizetés bankszámlaszáma:
IBAN: HU0510300002-20172042-00003285
SWIFT: MKKBHUHB


Postacím: 2083 Solymár, Pf. 50.
Mobil: 00-36-30/533-44-10

2014. évi beszámoló - PDF

> IDE KATTINTVA olvashat az alapítványunkról! <


SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
/kérjük, olvassa el/
Az alapítvány minden tagja /beleértve az alapítókat is/ mindenféle ellenszolgáltatás nélkül dolgozik a célok elérése érdekében!
Az alapítvány nem pályázik, nem indul semmiféle pályázaton, mivel ez politikailag elkötelezetté tenné, tehát nem állami támogatások, hanem az emberek nemzetünk iránt érzett szeretete tartja fenn!

Csak ADOMÁNYOKBÓL és az ADÓ 1%-ból él!
Az Alapítvány számára az évi 1% SZJA utalható.
Adószám: 18699014-1-13


MINDEN RENDEZVÉNYÜNKRE A BELÉPÉS DÍJTALAN!
A KÖLTSÉGEKET MINDEN ALKALOMMAL AZ ALAPÍTVÁNY ÁLLJA!

TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT, HA ÚGY ÉRZI, HOGY ÉRTÉKRENDÜNK, CÉLJAINK KÖZÖSEK!
NAGYON SOK RENDEZVÉNYÜNK A FIATALSÁGOT

igyekszik megcélozni, mivel tőlük függ az ország jövője és őket manapság nem neveli sem iskola és még nagyon sok esetben sajnos a család sem!
KÖLTSÉGEINK:
Honlapok /Szent Korona Országáért, Szent Korona Televízió/ honlapjának bérleti- és kezelési díja – Vimeo tárhely díja - Ingyenes rendezvények költségei stb.
KERESÜNK NEMZETI ÉRZELMŰ VÁLLALKOZÁSOKAT, VÁLLALKOZÓKAT!
Akik támogatnák alapítványunkat /akárcsak 1.000 Ft-tal/, INGYENES rendezvényeinket /akár konkrét rendezvényt/ - a támogatás összegétől függően - cserébe feltüntetjük nevüket a szórólapon, a rendezvényen, illetve az alapítvány honlapján most induló 'NEMZETI OLDALON'. Itt megjelentetjük vállalkozásának nevét és pár mondatos tájékoztatót tevékenységéről.
AMIT EDDIG ELÉRTÜNK:
SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY HONLAPJA, rengeteg letölthető előadásSZENT KORONA TELEVÍZIÓ
www.szentkoronatv.hu
letölthető előadások pl.: a Magyar Hagyomány sorozatban. A Média szak stúdiógyakorlatain elkészült műsorok, kísérleti ÉLŐ ADÁSOKAT is szeretnénk
SZENT KORONA SZABADEGYETEM
ÁLTALÁNOS SZAK és MÉDIA SZAK
,
ahol neves professzorok oktatnak, 3 ill. 2 évre előre kidolgozott tantervvel.

INGYENES MÉDIA -SZAK FIATALOKNAK
/korhatár: 30 év/!
ÁLTALÁNOS -SZAKON
diákoknak jelentős kedvezmények, illetve illetve vannak TANDÍJMENTES hallgatók is!
I. KÁRPÁT-MEDENCEI ROCKNAPOK
Ugyanazt a célt szolgálja, mint a NEMZETI ROCKNAP. 2009-ben került először megrendezésre történelmi előadások és nemzeti rockzenekarok részvételével.
SZENT KORONA KONFERENCIA
/december 27. 28./
INGYENES, költségeit az alapítvány állja!
2006. óta minden évben megszervezi az alapítvány neves előadókkal.
NEMZETI ROCKNAP
/december 29./
INGYENES, költségeit az alapítvány állja!
2008. óta minden évben a két napos konferenciához /december 27. 28/ még egy napot hozzátettünk, hogy a rockzene segítségével, a fiatalokat megismertessük az IGAZ TÖRTÉNELMÜNKKEL és a rocknap kapcsán becsábítsuk őket előadásokra is.
I. KÁRPÁT-MEDENCEI ROCKNAPOK
Ugyanazt a célt szolgálja, mint a NEMZETI ROCKNAP. 2009-ben került először megrendezésre történelmi előadások és nemzeti rockzenekarok részvételével.
NAPVÁGÁS RÁDIÓ MŰSOR
Szent Korona Rádión
kéthetente dr. Varga Tibor beszélgetős műsora történelemről és aktualitásokról, sok zenével

JÓTÉKONYSÁGI ESTEK, MEGEMLÉKEZÉSEK
Virrasztással egybekötött egész napos rendezvények /előadókkal, zenészekkel/ Nándorfehérvár, Mátyás szeme, Aranyembertől Attiláig, stb.„HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK!”

Amikor megöregedett a szent király, a hatalomra vágyó gonosz elhatározta, hogy elpusztítja királyságát. Kételyt csepegtetett alattvalói szívébe, akik súgni-búgni kezdtek Szent István vénségéről, az uralkodásra való alkalmatlanságáról. Végül elhatározták, az öreg királynak meg kell halnia. Felbéreltek egy orgyilkost, hogy egy sötét éjjelen ölje meg őt, vágja el a torkát. Az alkalmas időben a merénylő csupasz kardot rejtve köpenye alá, a homály leple alatt behatolt az uralkodó hálószobájába. Ám, ahogy a király ágyához lépett, riadtan hullott ki kezéből pengéje. Szent István álmában felkiáltott: „Ha Isten velem, akkor ki ellenem!” A földhöz ütődő, megpendült fegyver zajára felébredt uralkodó, azonnal tudta mi történt. A bűnös szorongva vallotta meg ördögi tervét és térdre esve kegyelemért könyörgött. A szent király a bocsánatért esdeklőt el nem kergette, gonosz tettét gondtalanul elejtette.
A fenti legendát sokáig őrizte a nép a szívében. Legutóbbi változatát Gelencén jegyezték fel. A merénylet történetét írásban megörökítette Szent István király kis legendája és a Hartvik püspöknek tulajdonított legenda is. Azonban arról a különös okról, amely miatt a merénylő az alvó király mellett elejtette fegyverét egyikük sem tudott. „Égi ösztönzésről” beszéltek mindketten. A bűvös erejű Igére, csak a magyar nép hagyománya emlékezett. Belevésődött a lelkébe, benne lüktetett a szívében. Ősi tudásként örökítették tovább, végtelen egységbe fűzve az elhunytakat és a születendőket. A Szent Korona országában így éltek az örök időben.
Még hatszáz év múlva is tudtak a mágikus erejű mondatról. Az 1629. év egyik bágyadt őszi napján haldoklott Bethlen Gábor, a református nagyfejedelem. Beszélni már nem tudott, ezért tollat és papírt kért, hogy leírja utolsó üzenetét. A következő gondolatokat jegyezte le: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Katolikus szent királyunk misztikus alakját idézve lépett be az öröklét kapuján, eggyé válva ősével, az ősök ösvényén haladt a mennyek országába. A többes számba helyezett mágikus mondat az örök, végtelen összetartozás megnyilvánulása volt, mely a Szent Korona királyságát a lét határán túl is összefűzte. Az igaz fejedelem a tovább élő magyarságnak még egy bíztató üzenetet küldött a halál kapujából: „Senki nincsen, bizonyára senki nincsen!” Azután meghalt.
Íme, a titokzatos bizonyság a túlsó világból, mely népünknek örök boldogságot ígér! Csak Istent és a Szent Korona hagyományát el ne hagyjuk!

Volt egyszer egy királyság, amelynek közepén az Isten lakott. Jelenléte annyira áthatotta az ott élő emberek szívét, hogy még a földjük megjelölésére is az Úr nevét használták. Úr, „uruszág”, ország mondogatták királyságukról. Uradalmakról beszéltek, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. Benne volt az Isten lelke a föld erejében, a nap sugarában és a szél zúgásában. A Teremtés, a mindenség koronája volt ez a királyság, Isten országa, a világ nyolcadik csodája. A Mindenhatónak, a földnek és a népnek az egységét pedig, az égből alászállott Szent Korona pecsételte meg. Az itt élő emberek annyira szerették az összetartozás égi jelét, hogy végül egylényegűvé váltak vele. Bennük, általuk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő alattvalónak a szívében ott ragyogott. Ez volt az egyetlen fénylő tökéletesség, mely összefűzte mindazokat, akik valaha ebben a királyságban éltek. Az élő és a holt összetartozott, mert a Szent Korona királysága nem szűnt meg a halállal. Ez az evangéliumra épült ország, jelként lebegett ég és föld között. A világ más birodalmai úgy is nevezték: Archiregnum, azaz „őskirályság”, „főkirályság”, „minta királyság”. Ebben a hazában az országos tisztségek viselésért nem járt fizetség, mert a szolgálat maga volt a dicsőség. A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy senki ne térjen el az örök rendtől. A mércét, mellyel a szent király megvalósította a Mindenható tervét, Fehérváron őrizték örök emlékeztetőül, hogy sose felejtsék el, mindenki azonos az Ítélő előtt. Az emberek a szerződéseiket az Isten papjai és szerzetesei előtt kötötték, mert vallási szertartás volt minden egyezség. A szerződésszegés pedig a Teremtő megsértését jelentette. Az igazság szeretete igazgatta ezt az országot, mert az igazságérzet nem más, mint Isten szeretete. Ez az ősi, égi eredetű királyság valaha a magyar haza volt! Isten és a Szent Korona nevében teremtsük újjá!

dr. Varga Tibor

 14koz_1.png 14koz_2.png

15koz_1.png  15koz_2.png
Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a Szent Korona Országáért Alapítvány tulajdonát képezik.© 2006 - 2022
Szent Korona Országáért Alapítvány